Biểu hiện lúc tâm trạng không thể khống chế được của 12 chòm sao

Biểu hiện: Tự trách bản thân
Bạch Dương:
– Mức độ: ★★★
– Khả năng phục hồi: ★★★★
– Biểu hiện: Nóng nảy

Kim Ngưu:
– Mức độ: ★★★★★
– Khả năng phục hồi: ★★
– Biểu hiện: Kiềm chế bản thân

Song Tử:
– Mức độ: ★★
– Khả năng phục hồi: ★★★★
– Biểu hiện: Buồn bực

Cự Giải:
– Mức độ: ★★★★
– Khả năng phục hồi: ★★★
– Biểu hiện: Tự trách mình

Sư Tử:
– Mức độ: ★★★
– Khả năng phục hồi: ★★★★★
– Biểu hiện: Nóng giận

Xử Nữ:
– Mức độ: ★★★★★
– Khả năng hồi phục: ★★
– Biểu hiện: Stress

Thiên Bình:
– Mức độ: ★★
– Khả năng phục hồi: ★★★★
– Biểu hiện: Lo lắng

Thiên Yết:
– Mức độ: ★★★★
– Khả năng phục hồi: ★★★
– Biểu hiện: Tự trách bản thân

Nhân Mã:
– Mức độ: ★★★
– Khả năng phục hồi: ★★★★★
– Biểu hiện: Buồn rầu

Ma Kết:
– Mức độ: ★★★★★
– Khả năng phục hồi: ★★
– Biểu hiện: Áp lực

Thuỷ Bình:
– Mức độ: ★★
– Khả năng phục hồi: ★★★★
– Biểu hiện: Khó chịu trong người

Song Ngư:
– Mức độ: ★★★★
– Khả năng phục hồi: ★★★
– Biểu hiện: Tự trách

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *