12 chòm sao ở nhà một mình

12 chòm sao sẽ làm gì khi ở nhà một mình?

Ma Kết: \”A, mình ở nhà một mình, thật nhàm chán quá\” (Ma Kết luôn luôn nghiêm chỉnh mà lúc này lại…) \”mình muốn tìm ma, ma đâu ma đâu