đại kỵ khi đặt tên cho con tuổi mùi

Những kiêng kỵ khi đặt tên cho con tuổi Mùi

Theo văn hóa truyền thống Trung Quốc, dê là một trong ba loài thường được dùng làm vật hiến tế khi đã đủ lớn. Dê là động vật ăn cỏ,